Truy cập nội dung luôn
Thông báo:
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Tỉnh Kon Tum được chuyển sang sử dụng tại địa chỉ https://motcua.kontum.gov.vn/ trên cơ sở hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Kon Tum.
Tra cứu thủ tục hành chính
*Lựa chọn đơn vị và lĩnh vực hoặc nhập tên thủ tục hành chính mà ông/bà cần giải quyết hồ sơ
*Ông/Bà có thể sử dụng chức năng tìm kiếm nâng cao nếu không nhớ chính xác tại đây
TRA CỨU TIẾN ĐỘ XỬ LÝ
* Nhập Mã số hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để tra cứu tiến độ xử lý
Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
100.0 %
Đã tiếp nhận
340713
hồ sơ
Đã xử lý
323127
hồ sơ
Xem chi tiết
Các bước thực hiện dịch vụ công
Hỗ trợ/ Đường dây nóng
   
    Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 0260.3797799
    Đường dây nóng: 0260.3733789
    Hỗ trợ kỹ thuật: 0260.3958789
Số lượt truy cập

00363946

Đang online: 24
Thành viên: 2
Khách: 22