STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1051 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Lĩnh vực Tư vấn pháp luật Sở Tư pháp
1052 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Lĩnh vực Giám định tư pháp Sở Tư pháp
1053 Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh Vực Văn Hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1054 Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục Lĩnh vực Kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
1055 Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Lĩnh vực luật sư Sở Tư pháp
1056 Thủ tục thẩm định thành lập tổ chức hành chính Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
1057 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp
1058 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác Sở Giáo dục và Đào tạo
1059 Thủ tục thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ UBND huyện Ia HDrai; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Tu Mơ Rông; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện ĐăkGlei; UBND Thành phố Kon Tum
1060 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân Lĩnh vực Quản tài viên Sở Tư pháp; Sở Tư pháp