STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
271 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Lĩnh vực Quản lý công sản Sở Tài chính; Ban Quản lý Khu kinh tế
272 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng kiến trúc Ban Quản lý Khu kinh tế
273 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Lĩnh Vực Văn Hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
274 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế
275 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Lĩnh vực Thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
276 Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lĩnh vực Thể dục, thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
277 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Giá-Công sản Sở Tài chính; Ban Quản lý Khu kinh tế
278 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công. Lĩnh vực Giá-Công sản Sở Tài chính
279 Quyết định bán tài sản công Lĩnh vực Giá-Công sản Sở Tài chính; Văn phòng UBND
280 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện Sở Công thương