Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ
Lĩnh vực Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum  hoặc qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoạt động vật liệu nổ công nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại

Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

-  Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ “một cửa” tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa. Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định và nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

hoặc qua đường bưu điện

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.


Thời hạn giải quyết 3
Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (theo mẫu);

- Danh sách người đề nghị được cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (theo mẫu);

- 02 ảnh (3×4cm) của người trong danh sách đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ đã được cấp bị mất, sai sót hoặc hư hỏng.


Căn cứ pháp lý

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.


Biểu mẫu đính kèm  - Danh sách các đối tượng tham gia huấn luyện (nếu có), kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn  -  Tải file
 - Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn   -  Tải file