Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
Lĩnh vực Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua bưu điện hoặc qua mạng điện tử

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Bước 2: Cán bộ một cửa kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ “một cửa” tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉnh sửa bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa. Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định và nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận 1 cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tumhoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần


Thời hạn giải quyết 12
Phí

- Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại (khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã thuộc tỉnh):

+ Đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

+ Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định

- Tại các khu vực khác mức thu bằng 50% mức thu trên

  
Lệ Phí

Không

  
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai (theo mẫu)

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh

- Tài liệu chứng minh trạm nạp LPG vào chai được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

- Tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính;


Biểu mẫu đính kèm  - Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai  -  Tải file