Tên thủ tục Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
Lĩnh vực Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan thực hiện ; Sở Khoa học và Công nghệ
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Sáng từ 7giờ - 11giờ, chiều từ 13giờ - 17giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết Giấy biên nhận và chuyển cho bộ phận chuyên môn tiến hành xử lý hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm định hồ sơ công bố sử dụng dấu định lượng.

Bước 4: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận cho tổ chức, cá nhân Bản công bố sử dụng dấu định lượng. Bản công bố sử dụng dấu định lượng được chuyển qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả kết quả cho cơ sở đề nghị cấp phép.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Sáng từ 7giờ - 11giờ, chiều từ 13giờ - 17giờ các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định).

 


Thời hạn giải quyết

Không quá 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- 02 Bản công bố sử dụng dấu định lượng (bản chính, theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ:  02 (hai) bộ

 


Yêu cầu - điều kiện Không

Bản công bố sử dụng dấu định lượng (Mẫu 1. CBDĐL phụ lục V  Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014)


Căn cứ pháp lý

- Luật Đo lường số 04/2011/QH13, ngày 11/11/2011 của Quốc hội;

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP, ngày 19/10/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 


Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu 1. BẢN CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG (Ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  -  Tải file