Tên thủ tục Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Lĩnh vực Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ
Cơ quan thực hiện ; Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc trên môi trường mạng.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ về Sở Nội vụ qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện hoặc trên môi trường mạng

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).

Bước 2: Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thủ tục thì tiếp nhận giải quyết

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trả lại cơ quan, tổ chức và hướng dẫn chỉnh sửa để hoàn chỉnh.

Bước 3: Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ.

Bước 4: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện hoặc trên môi trường mạng.

- Thời gian: buổi sáng từ 7giờ30’ đến 10giờ30’, buổi chiều từ 13giờ30’ đến 16giờ30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ những ngày nghỉ, lễ).


Thời hạn giải quyết

10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị giải thể đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

- Dự thảo Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Dự thảo Tờ trình giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Dự thảo Quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các văn bản của cơ quan,tổ chức có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện

a) Không còn chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước;

b) Không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

c) Ba năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền;

d) Thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Căn cứ pháp lý

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ 


Biểu mẫu đính kèm