Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất
Lĩnh vực Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan thực hiện ; Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: sáng từ 7h30'-10h30', chiều từ 13h30'-16h30' từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.

Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum chuyển hồ sơ được tiếp nhận đến Sở Giao thông vận tải thực hiện

Bước 4: Sau khi xem xét, phê duyệt hồ sơ, Sở Giao thông vận tải chuyển kết quả lại cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để giao trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nộp phí và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: sáng từ 7h30'-10h30', chiều từ 13h30'-16h30' từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết

Không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày hết thời gian đăng tải

Phí Không  
Lệ Phí

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký. Mức thu: 50.000 đồng/lần;

- Lệ phí cấp biển số đăng ký. Mức thu: 150.000 đồng/lần.

  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (theo mẫu);

- Bản thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương đăng ký (theo mẫu) đối với trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đăng ký.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)


Yêu cầu - điều kiện

Khi làm thủ tục đăng ký chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được ủy quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


Căn cứ pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT, ngày 12/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.


Biểu mẫu đính kèm  - Bản thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương đăng ký (mẫu số 17 Phụ lục 2 Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019)  -  Tải file
 - Tờ khai cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (mẫu số 8 Phụ lục 2 Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12/6/2019)  -  Tải file
 - Tờ khai đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng  -  Tải file