Tên thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Lĩnh vực Lĩnh vực Khí tượng Thủy văn
Cơ quan thực hiện ; Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính;

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, thẩm định, thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc; Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép thì Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 4: Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu chính và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Phí   
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (Bản chính - theo mẫu).

- Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn bị mất; bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được, tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép.

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được cấp lại trong các trường hợp bị mất; bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được, tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép.


Căn cứ pháp lý

- Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015.

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ

- Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ.


Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn   -  Tải file