Tên thủ tục Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành
Lĩnh vực Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cơ quan thực hiện ; Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (Trung tâm).

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ và tiếp nhận chuyển Bộ phận chuyên môn thụ lý giải quyết. Bộ phận chuyên môn xem xét, đánh giá tính hợp lệ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Bộ phận chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Bước 5: Sau khi có kết quả,

- UBND tỉnh trả kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển trả kết quả lại cho Trung tâm.

Bước 6: Trung tâm trả kết quả TTHC cho tổ chức, công dân.

- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết

Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Bản chính - theo mẫu).

- Bản sao giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


Yêu cầu - điều kiện Không 
Căn cứ pháp lý

- Luật Tài nguyên nước năm 2012.

- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.


Biểu mẫu đính kèm  - Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Phụ lục III Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017)  -  Tải file