Tên thủ tục Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng
Lĩnh vực Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Cơ quan thực hiện ; Sở Y tế
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo gửi hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.   

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, số 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.


Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí   
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo (theo mẫu);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính)


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012. 

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009.

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ. 

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 của Bộ Y tế.


Biểu mẫu đính kèm  - YT_QLHNY19  -  Tải file