Tên thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Lĩnh vực Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan thực hiện ; Sở Lao động - Thương binh & Xã hội; Văn phòng UBND
Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện Giấy phép thành lập bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - Tp Kon Tum - Tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản sau 03 ngày nhận hồ sơ qua đường bưu chính

- Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cấp lại Giấy phép thành lập.Trường hợp không đồng ý cấp lại Giấy phép thành lập, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu chính

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)


Thời hạn giải quyết

14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Lao động – TB&XH thẩm định: 07 ngày;

- UBND tỉnh ra quyết định: 07 ngày.

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (theo mẫu);

- Tài liệu, văn bản chứng minh Giấy phép thành lập bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP, ngày 11/01/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 35/2013/TT-LĐTBXH, ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thông tư số 34/2010/TT-LĐTBXH ngày 8/11/2010 của Bộ Lao động - TBXH


Biểu mẫu đính kèm  - Tài liệu, văn bản chứng minh Giấy phép thành lập bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy  -  Tải file
 - Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân   -  Tải file