Tên thủ tục Thủ tục giám định vết thương còn sót
Lĩnh vực Lĩnh vực Người có công
Cơ quan thực hiện ; Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản sau 03 ngày nhận hồ sơ qua đường bưu chính

- Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu chính

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)


Thời hạn giải quyết

65 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Chia làm 03 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Trong thời hạn 15 kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ đối tượng, chuyên viên phụ trách kiểm tra tham mưu Lãnh đạo Sở hoàn thiện thủ tục và cấp giấy giới thiệu đến hội đồng giám định Y khoa có thẩm quyền giám định bổ sung vết thương còn sót.

- Giai đoạn 2:  Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền trong thời gian 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giám định kết luận tỷ lệ, chuyển biên bản giám định y khoa đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hoặc qua đường bưu chính.

- Giai đoạn 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được biên bản giám định tỷ lệ thương tật của hội đồng giám định Y khoa có thẩm quyền ra quyết định điều chỉnh trợ cấp ưu đãi theo quy định.

Phí   
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị giám định vết thương còn sót.

- Một trong các giấy tờ sau: Kết quả chụp X-quang; Kết quả chụp cắt lớp vi tính; Giấy chứng nhận phẫu thuật (đối với trường hợp đã phẫu thuật, thủ thuật lấy dị vật); Giấy ra viện điều trị vết thương còn sót (nếu có). Giấy tờ nêu trên phải do Giám đốc bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc người được ủy quyền ký tên, đóng dấu của bệnh viện (dấu sử dụng trong giao dịch chính thức của bệnh viện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/06/2005 và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2013 của BLĐTBXH;

-Thông tư Liên tịch số 45/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 25/11/2014 của Bộ Lao động – TB&XH, Bộ Y Tế.


Biểu mẫu đính kèm