Tên thủ tục Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Lĩnh vực Lĩnh vực Người có công
Cơ quan thực hiện ; Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc gửi qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo quy định của pháp luật gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản sau 03 ngày nhận hồ sơ qua đường bưu chính

- Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu chính

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00 và buổi chiều từ 13h00 đến 17h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)

 


Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
Phí   
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Danh sách đối tượng đề nghị giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu LS7 - Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

+ Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ-Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội). Trường hợp người thờ cúng là con duy nhất của liệt sĩ hoặc chỉ còn một con còn sống thì không phải lập biên bản ủy quyền

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/06/2005 và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – TB&XH

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH, ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động – TB&XH
Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu UQ-BIÊN BẢN ỦY QUYỀN  -  Tải file
 - Đơn đề nghị (theo Mẫu LS7, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2013)  -  Tải file