Tên thủ tục Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ
Lĩnh vực Lĩnh vực Người có công
Cơ quan thực hiện ; Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản sau 03 ngày nhận hồ sơ qua đường bưu chính

- Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu chính

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30  từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)


Thời hạn giải quyết

35 ngày làm việc chia làm 03 giai đoạn gồm:

- Giai đoạn 1: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, có trách nhiệm kiểm tra thông tin liên quan về phần mộ và gửi đề nghị xác minh thông tin liệt sĩ đến Sở Lao động – TB&XH nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

- Giai đoạn 2: 10 ngày

+ Thời gian gửi đi văn bản đến nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ để xác minh và nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ phúc đáp, cung cấp thông tin là 05 ngày.

+ Trong thời gian 05 ngày Sở Lao động – TB&XH nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ trong thời gian 05 ngày làm việc có trách nhiệm kiểm tra thông tin về liệt sĩ và gửi kết quả về Sở Lao động – TB&XH nơi quản lý mộ (chưa tính thời gian gửi văn bản bằng đường bưu điện)

- Giai đoạn 3: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra thông tin về liệt sĩ, có trách nhiệm chỉnh sửa thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

Phí   
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ (mẫu số 10-MLS ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014 của liên bộ: Bộ Lao động – TB&XH, Bộ Tài chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/06/2005

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;

- Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.


Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ (Mẫu số 10-MLS, Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/06/2014)  -  Tải file