Tên thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Cơ quan thực hiện ; Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em theo đề nghị của cá nhân, đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản.

Bước 3: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và xã hội có trách nhiệm ban hành Quyết định chấm dứt việc chăm sóc thay thế và chuyển hình thức chăm sóc thay thế vào kết quả theo dõi, đánh giá việc trẻ em được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế, theo đề nghị của cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế hoặc theo nguyện vọng của trẻ em.

Bước 4: Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).


Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Phí   
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: 

 Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế (theo mẫu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

- Cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế đề nghị chấm dứt việc chăm sóc trẻ em;

- Trẻ em đang được chăm sóc thay thế có hành vi cố ý xâm phạm nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cá nhân, thành viên gia đình nhận chăm sóc thay thế.


Căn cứ pháp lý

- Luật trẻ em năm 2016.

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.


Biểu mẫu đính kèm  - - Đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế (Mẫu số 15 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 ).  -  Tải file
 - Quyết định về việc chấm dứt và chuyển hình thức chăm sóc thay thế trẻ em (Mẫu số 16 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 ).  -  Tải file