Tên thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)
Lĩnh vực Lĩnh vực Xuất bản, In, phát hành
Cơ quan thực hiện ; Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp cơ quan hành chính;

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Qua mạng Internet. Nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến phải có  chứng thư số của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép để xác nhận trên toàn bộ hồ sơ; nộp qua email phải là bản quét (scan) từ bản giấy có định dạng không cho phép can thiệp, sửa đổi có chữ ký, đóng dấu như bản giấy và thực hiện theo hướng dẫn Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi sau: Thay đổi về tên gọi, địa chỉ; Thành lập chi nhánh; Chia tách hoặc sáp nhập phải có hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng Internet.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn cơ sở in chỉnh sửa, bổ sung.

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét đổi giấy phép in xuất bản phẩm. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp phép có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng Internet.

- Thời gian: 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).


Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Phí   
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép (theo mẫu);

- Bản chính giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Yêu cầu - điều kiện Không có
Căn cứ pháp lý

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

-Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP  ngày 21 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản.


Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in (Mẫu số 02-Phụ lục II, Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014)  -  Tải file