Tên thủ tục Đăng ký thương nhân hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào
Lĩnh vực Lĩnh vực Thương mại biên giới và miền núi
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” Sở Công Thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

- Địa chỉ: 494 Trần Phú, TP Kon Tum.

- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ “một cửa” kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Sở Công Thương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc công bố thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào.

 - Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành hoặc từ chối ban hành quyết định công bố thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào.

- Trường hợp từ chối đề nghị của thương nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời hoặc ủy quyền cho Sở Công Thương trả lời thương nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa

Bước 4: Thương nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Công thương tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần


Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký hoạt động thương mại biên giới (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (01 (một) bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

b/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Yêu cầu - điều kiện

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Công Thương là 01 năm kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện.


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ.

- Thông tư số 56/2018/TT-BCT ngày 25/12/2018 của Bộ Công Thương.


Biểu mẫu đính kèm