Tên thủ tục Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)
Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
Cơ quan thực hiện ; Sở Lao động - Thương binh & Xã hội; Văn phòng UBND
Cách thức thực hiện

Tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xếp hạng theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh. Nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - Tp Kon Tum - Tỉnh Kon Tum;

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn cho tổ chức.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn về chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản sau 03 ngày nhận hồ sơ qua đường bưu chính.

- Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu chính.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ)


Thời hạn giải quyết

Không quy định

Phí   
Lệ Phí

Không

  
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị;

- Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (theo mẫu);

- Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (theo mẫu);

- Danh sách đơn vị thành viên (nếu có);

- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, bản sao báo cáo tài chính hai năm trước liền kề (theo mẫu) và kế hoạch năm xếp hạng.

b. Số lượng bộ hồ sơ: 03 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ;

- Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính


Biểu mẫu đính kèm  - Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, bản sao báo cáo tài chính hai năm trước liền kề (theo mẫu) và kế hoạch năm xếp hạng  -  Tải file
 - Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng (theo mẫu)  -  Tải file
 - Biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân (theo mẫu)  -  Tải file