Tên thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Lĩnh vực Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Cơ quan thực hiện ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện

- Trường hợp trực tiếp, qua đường bưu chính: Các thành phần hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình bản chính để đối chiếu;

- Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường mạng: Các thành phần hồ sơ phải được scan, chụp từ bản chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu chính hoặc qua môi trường mạng.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu; sau đó chuyển cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Bước 3. Sau khi nhận được hồ sơ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trả hồ sơ lại và thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện.

Bước 4. Thẩm định và có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đáp ứng theo quy định thì có văn bản xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu số 21 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có phân bón đã được cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho Sở Nông nghiệp và PTNT nơi quảng cáo để tổ chức thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết.

Bước 4. Chi cục có trách nhiệm chuyển văn bản xác nhận nội dung quảng cáo đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để trả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 5. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.


Thời hạn giải quyết

5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo về phân bón (theo mẫu);

- Bản sao hợp lệ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

- 02 kịch bản quảng cáo và file điện tử ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết kế phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo (trừ quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện)

- Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có chương trình (ghi rõ nội dung), thời gian, địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự, bảng kê tên, chức danh, trình độ chuyên môn của báo cáo viên;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

 - Luật Trồng trọt 2018;

- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ;

- Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.


Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo về phân bón  -  Tải file