Tên thủ tục Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS
Lĩnh vực Lĩnh vực Giáo dục Trung học
Cơ quan thực hiện ; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND Thành phố Kon Tum; UBND huyện Ia HDrai; UBND huyện ĐăkGlei; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Tu Mơ Rông
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

- Đối tượng học bổ túc THCS muốn chuyển trường cần có đơn xin chuyển trường.

- Được phép chuyển trường khi nơi xin chuyển đến đồng ý tiếp nhận.

+ Thời gian: buổi sáng từ 7h30'-10h30' và buổi chiều từ 13h30'-16h30' vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ, lễ).


Thời hạn giải quyết

Không quy định

Phí   
Lệ Phí

Không

  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:

 - Đơn xin chuyển trường.

 - Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


Yêu cầu - điều kiện

Học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường, được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ngoài nơi cư trú nếu trường tiếp nhận đồng ý


Căn cứ pháp lý

Thông tư số 17/2003/TT-BGD&ĐT ngày 28/4/2003 hướng  dẫn Điều  3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở


Biểu mẫu đính kèm