Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
Lĩnh vực Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
Cơ quan thực hiện ; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND Thành phố Kon Tum; UBND huyện Ia HDrai; UBND huyện ĐăkGlei; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Tu Mơ Rông
Cách thức thực hiện

Trực tiếp trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

- Thời gian: 7h00-11h và 13h-17h00 các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

- Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện

- Thời gian: 7h00-11h và 13h-17h00 các ngày làm việc trong tuần.


Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí Không.  
Lệ Phí Không.  
Thành phần hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp nông thôn (theo mẫu) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;

- Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo mẫu) kèm theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 x 15) cm của sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (tối thiểu tại các góc: chính diện, các mặt bên, từ trên xuống);

- Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác”.

b/ Số lượng hồ sơ: 02 bộ


Yêu cầu - điều kiện

- Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm);

- Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn;

- Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường;

- Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường;

- Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được đánh giá thông qua các tiêu chí cơ bản sau:

+ Tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất;

+ Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường;

+ Tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ;

+ Tiêu chí khác.


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Kon Tum.


Biểu mẫu đính kèm  - Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (Phụ lục số 02 Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018)  -  Tải file
 - Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (Phụ lục số 01, Thông tư 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018)  -  Tải file