Tên thủ tục Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Gia đình
Cơ quan thực hiện ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua đường bưu điện (hoặc trực tuyến nếu có).  
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức có nhu cầu tổ chức lễ hội phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện gửi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum.   

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quyết định tổ chức lễ hội. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 3 Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: buổi sáng từ 7h30-10h30 và buổi chiều từ 13h30-16h30 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, lễ)


Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí Không.  
Lệ Phí Không.  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội, cam kết đảm bảo chất lượng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội) (theo mẫu).

- Kế hoạch bảo vệ môi trường. Nội dung kế hoạch phải có cam kết bảo vệ môi trường, phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra ra sự cố về môi trường trước, trong và sau quá trình tổ chức lễ hội.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Yêu cầu - điều kiện Tất cả các lễ hội khi tổ chức đều phải thành lập Ban Tổ chức lễ hội.
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ.

- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16/12/2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư số 15/2015/TT-BVTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên & Môi trường. 
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (Mẫu 22 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011).  -  Tải file