Tên thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
Lĩnh vực Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan thực hiện ; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND Thành phố Kon Tum; UBND huyện Ia HDrai; UBND huyện ĐăkGlei; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Tu Mơ Rông
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cấp huyện hoặc qua mạng điện tử (dịch vụ công trực tuyến)

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn phân công xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghĩ lễ, tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ)

Phí

Phí thẩm định Giấy phép:

- Tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh: Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

- Tại các huyện: Hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định  
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.

- Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cấp lại đối với quy định tại trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. (TTHC số 04, khoản I, mục B của quyết định này).

* Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

- Đơn đề nghị cấp lại (theo mẫu).

- Bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

- 01 phong bì có tem, ghi rõ địa chỉ (hồ sơ nhận qua đường bưu điện).

Ghi chú:

+ Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép;

+ Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

b/ Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Phòng Kinh tế hạ tầng huyện hoặc Phòng Kinh tế thành phố; thương nhân lưu 01 bộ hồ sơ);


Yêu cầu - điều kiện

a. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

b. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

c. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.


Căn cứ pháp lý

- Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017của Chính phủ.

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính chủ.

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính.


Biểu mẫu đính kèm  - Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (Mẫu số 01-Nghị định Số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020)  -  Tải file
 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (Mẫu số 03 - Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020).  -  Tải file
 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Mẫu số 03 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017)  -  Tải file