Tên thủ tục Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Lĩnh vực Lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành
Cơ quan thực hiện ; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND Thành phố Kon Tum; UBND huyện Ia HDrai; UBND huyện ĐăkGlei; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Tu Mơ Rông
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Qua hệ thống bưu chính.

- Qua Internet

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động. Hồ sơ nộp trực tiếp tại UBND huyện qua hệ thống bưu chính hoặc qua Internet.

- Thời gian: Từ 7h00’-11h00’ và 13h00’-17h00’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn Cơ sở dịch vụ photocopy chỉnh sửa, bổ sung.

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.


Thời hạn giải quyết

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí

Không

  
Lệ Phí

Không

  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (theo mẫu);

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ


Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ;

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền.


Biểu mẫu đính kèm  - Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 13 Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018).  -  Tải file