Tên thủ tục Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Lĩnh vực Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cơ quan thực hiện ; Sở Công thương
Cách thức thực hiện

- Qua Bưu điện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, P Quyết Thắng, TP Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ, trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 4: Thương nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.


Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí Không  
Lệ Phí

Không

  
Thành phần hồ sơ

a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (theo mẫu).

b/ Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Yêu cầu - điều kiện

- Điều kiện chung:

Đảm bảo các điều kiện chung được quy định tại Điều 22 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

- Điều kiện riêng:

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bị mất, rách, hỏng.


Căn cứ pháp lý

- Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

- Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.


Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Mẫu số 06 Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018).  -  Tải file