Tên thủ tục Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cơ quan thực hiện ; UBND huyện Ia HDrai; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Tu Mơ Rông; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện ĐăkGlei; UBND Thành phố Kon Tum
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Chủ dự án chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các tài liệu, nội dung theo quy định của pháp luật gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao nhiệm vụ có trách nhiệm xem xét hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn chủ dự án bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án; tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét hồ sơ và ban hành văn bản.

Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo cho chủ dự án nhận kết quả hoặc gửi qua đường bưu chính.

- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết

Không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Phí Không.  
Lệ Phí Không.  
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản lấy ý kiến kèm theo quy mô, phương án chuyển nước và các thông tin, số liệu, tài liệu liên quan.

- Nội dung thông tin cung cấp để tổ chức lấy ý kiến bao gồm:

+ Thuyết minh và thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi) kèm theo tờ trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự án.

+ Kế hoạch triển khai xây dựng công trình.

+ Tiến độ xây dựng công trình.

+ Các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước, đảm bảo nước cho các đối tượng sử dụng ở thượng và hạ lưu công trình trong quá trình xây dựng, vận hành công trình, thời gian công trình không vận hành.

+ Các thông tin quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.

 + Các số liệu, tài liệu khác liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

 b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ bản chính


Yêu cầu - điều kiện Không.
Căn cứ pháp lý

- Luật Tài nguyên nước năm 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.


Biểu mẫu đính kèm