Tên thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất
Lĩnh vực Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cơ quan thực hiện ; UBND huyện Ia HDrai; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Tu Mơ Rông; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện ĐăkGlei; UBND Thành phố Kon Tum
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu chính.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Thời gian: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, trường hợp chưa hợp lệ thì có văn bản nêu rõ lý do không giải quyết và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp đầy đủ, hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận vào tờ khai.

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả hoặc gửi qua đường bưu chính.

- Thời gian: Các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).


Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ, hợp lệ.

Phí

Không

  
Lệ Phí

Không 

  
Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (theo mẫu)

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ bản chính.


Yêu cầu - điều kiện

Không


Căn cứ pháp lý

- Luật Tài nguyên nước năm 2012.

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Biểu mẫu đính kèm  - Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất (Mẫu 38 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT).  -  Tải file