Tên thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
Lĩnh vực Lĩnh vực Nông nghiệp
Cơ quan thực hiện ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua bưu điện
Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum trước ngày 30/9 hàng năm.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu.

Bước 3. Chuyển toàn bộ hồ sơ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/11 hàng năm.

Bước 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

Bước 5. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết 60 ngày
Phí   
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

- Dự toán kinh phí.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ.

- Quyết định số 2519/QĐ-BNN-KHCN, ngày 29/6/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Biểu mẫu đính kèm