Tên thủ tục Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Trình tự thực hiện

Bước 1. Trước ngày 31 ngày 12 hằng năm, tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu hỗ trợ gửi văn bản đề nghị hỗ trợ, kèm theo văn kiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án trực tiếp tại hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (hồ sơ chưa hợp lệ).

Bước 3. Chuyển toàn bộ hồ sơ đến Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh. Trước ngày 25 tháng 02 hằng năm, Ban điều hành Quỹ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Bước 4. Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để trả cho tổ chức, cá nhân.

Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc.
Phí   
Lệ Phí   
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị hỗ trợ, kèm theo văn kiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án.

b) Số lượng hồ sơ: Không quy định.
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

- Quyết định số 4868/QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Biểu mẫu đính kèm