Tên thủ tục Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Lĩnh vực Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Cơ quan thực hiện ; Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).

Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn (trực tiếp) hoặc gửi theo đường bưu chính.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung (trực tiếp) hoặc gửi văn bản trả lời tổ chức, cá nhân những nội dung thành phần hồ sơ thiếu hoặc không đạt yêu cầu hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện chuyển hồ sơ đến Bộ phận chuyên môn tham mưu giải quyết.

Bước 4: Bộ phận chuyên môn tham mưu thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt; sau đó chuyển trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.   

Bước 5: Tổ chức, công dân nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ).
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Phí Không  
Lệ Phí Không  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện

- Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo mẫu)

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Yêu cầu - điều kiện

- Xoá đăng ký vĩnh viễn được áp dụng trong các trường hợp: phương tiện bị mất tích; phương tiện bị phá huỷ; phương tiện không còn khả năng phục hồi; phương tiện được chuyển nhượng ra nước ngoài; theo đề nghị của chủ phương tiện;

- Xoá đăng ký để đăng ký lại được áp dụng trong các trường hợp: thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (không thay đổi chủ sở hữu); chuyển quyền sở hữu phương tiện có thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
Căn cứ pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải.
Biểu mẫu đính kèm  - Đơn đề nghị xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (Mẫu số 10 - Phụ lục 1 Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014)  -  Tải file