Tên thủ tục Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao
Lĩnh vực Lĩnh vực Giá-Công sản
Cơ quan thực hiện ; Sở Tài chính; Ban Quản lý Khu kinh tế
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu công nghệ cao thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao trong thời hạn 7 ngày (theo quy định là 10 ngày, đã cắt giảm 30%) kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Bước 2. Trong thời hạn không quá 11 ngày (theo quy định là 15 ngày, đã cắt giảm 30%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất, Ban Quản lý Khu công nghệ cao xác định và ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Thời hạn giải quyết Không quá 11 ngày (theo quy định là 15 ngày, đã cắt giảm 30%)kể từ ngày nhận đủ hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất.
Phí Không  
Lệ Phí

Không

  
Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền thuê đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời gian miễn, giảm tiền thuê đất (bản chính);

- Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao);

- Biên bản xác nhận thời gian tạm ngừng hoạt động của Ban quản lý Khu công nghệ cao đối với trường hợp đề nghị được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động (bản sao);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Yêu cầu - điều kiện Không
Căn cứ pháp lý

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ.


Biểu mẫu đính kèm