THỦ TỤC Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003319.000.00.00.H34
Quyết định công bố 284/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Trình tự thực hiện
Bước 1. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi lập hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi.
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.
Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư và gửi Quyết định đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện nơi đến (sau đây gọi là Bộ phận một cửa cấp huyện) vào giờ hành chính các ngày trong tuần.
Bước 3. Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện nơi đến tiếp nhận, kiểm tra theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ; sau đó chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến.
Bước 4: Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến tổ chức thẩm tra địa bàn nhân dân, xem xét, ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.
Bước 5. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đến chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa cấp huyện để chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đi.
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp qua bưu chính 60 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Văn bản đề nghị tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư của huyện nơi đi 1 0
2 Quyết định UBND huyện nơi đi 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp huyện,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính Quyết định hành chính
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 19/2015/TT-BNNPTNT Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 2015-04-27
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin