THỦ TỤC Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.006343.000.00.00.H34
Quyết định công bố 407/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý công sản
Trình tự thực hiện
Bước 1. Đơn vị quản lý công trình:
+ Lập hồ sơ đề nghị cho thuê quyền khai thác công trình.
+ Gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê (do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định cho thuê quyền khai thác công trình thuộc phạm vi quản lý của địa phương).
Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: Số 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2. Trong thời hạn 21 ngày (theo quy định là 30 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định cho thuê quyền khai thác công trình.
Bước 3. Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 4. Trong thời hạn 42 ngày (theo quy định là 60 ngày, đã cắt giảm 30%), kể từ ngày có quyết định cho thuê quyền khai thác công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn vị quản lý công trình thực hiện việc cho thuê quyền khai thác theo quy định của pháp luật.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 30 Ngày Phí:

Lệ phí: 0
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của đơn vị quản lý công trình.
2 Nộp qua bưu chính 30 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của đơn vị quản lý công trình.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Văn bản đề nghị cho thuê quyền khai thác công trình của đơn vị quản lý công trình (bản chính); 1 0 Biểu mẫu
2 - Giá và thời hạn cho thuê quyền khai thác công trình (bản chính); 1 0
3 - Danh mục công trình đề nghị xử lý theo mẫu số 01-DM/CTNSNT ban hành kèm Thông tư 54/2013/TT-BTC (bản chính). 1 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Hội đồng nhân dân tỉnh,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công (Số 70 đường Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Sở Tài chính - tỉnh Kon Tum
Kết quả thực hiện Quyết định cho thuê quyền khai thác công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quyết định cho thuê quyền khai thác công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 54/2013/TT-BTC Thông tư 54/2013/TT-BTC 2013-05-04 Bộ Tài chính
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Việc cho thuê quyền khai thác công trình được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật, trường hợp đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký tham gia và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì được cho thuê chỉ định.