THỦ TỤC Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.009788.000.00.00.H34
Quyết định công bố 345/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Trình tự thực hiện
- Sau khi xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình gửi 01 bản báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
- Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ra văn bản thông báo ý kiến chấp thuận (yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện các kiến nghị của tổ chức đánh giá an toàn để công trình đáp ứng các yêu cầu về an toàn) hoặc không chấp thuận báo cáo kết quả đánh giá an toàn (yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức thực hiện đánh giá lại hoặc đánh giá bổ sung). Trường hợp kết quả đánh giá cho thấy công trình không đảm bảo điều kiện an toàn thì yêu cầu chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện quy định về xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng tại Điều 40 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 14 Ngày Phí:

Lệ phí:
(Không có.)
14 ngày kể từ này tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình.
2 Nộp trực tuyến 14 Ngày Phí:

Lệ phí:
(Không có.)
14 ngày kể từ này tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình. Nộp hồ sơ tại : https://dichvucong.kontum.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen
3 Nộp qua bưu chính 14 Ngày Phí:

Lệ phí:
(Không có.)
14 ngày kể từ này tiếp nhận báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Báo cáo kết quả đánh giá an toàn công trình. 1 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương - tỉnh Kon Tum,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Kon Tum,Sở Giao thông vận tải - tỉnh Kon Tum,Sở Xây dựng - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công (Số 70 đường Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Văn bản thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình. Văn bản thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 62/2020/QH14 Luật 62/2020/QH14 2020-06-17
2 06/2021/NĐ-CP Nghị định 06/2021/NĐ-CP 2021-01-26
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có