THỦ TỤC Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.008455.000.00.00.H34
Quyết định công bố 634/QĐ-UBND (đã được thay thế 345/QĐ-UBND ngày 06/7/2021)
Cấp thực hiện Cấp Bộ,Cấp Huyện
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Trình tự thực hiện
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện;
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện có trách nhiệm rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy hoạch và và cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày Phí:

Lệ phí:
(Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục....): Theo quy định hiện hành)
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày Phí:

Lệ phí:
(Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục....): Theo quy định hiện hành)
Truy cập vào đường link: https://dichvucong.kontum.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen để nộp hồ sơ; giải quyết không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày Phí:

Lệ phí:
(Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục....): Theo quy định hiện hành)
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin). 1 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp huyện,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch. Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 30/2009/QH12 Luật 30/2009/QH12 2009-06-17
2 50/2014/QH13 Luật 2014-06-18 Quốc Hội
3 35/2018/QH14 Luật 35/2018/QH14 2018-11-20
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có