THỦ TỤC Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.008432.000.00.00.H34
Quyết định công bố 736/QĐ-UBND (đã được thay thế bằng QĐ 345/QĐ-UBND ngày 06/07/2021)
Cấp thực hiện Cấp Bộ,Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Trình tự thực hiện
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy hoạch và cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân (đối với các thông tin theo quy hoạch xây dựng trong phạm vi các đồ án quy hoạch xây dựng được giao quản lý thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các khu công nghiệp)
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục....): Theo quy định hiện hành.
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
Gửi hồ sơ trực tuyến tại link https://dichvucong.kontum.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen; Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục....): Theo quy định hiện hành.
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 0
Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); phí dịch vụ bưu chính.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin). 1 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý Khu kinh tế - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công (Số 70 đường Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện ` `
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 50/2014/QH13 Luật xây dựng 2014-06-18 Quốc Hội
2 30/2009/QH12 Luật Quy hoạch Đô thị 2009-06-17 Quốc Hội
3 35/2018/QH14 Luật 35/2018/QH14 2018-11-20
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có