THỦ TỤC Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.001923.000.00.00.H34
Quyết định công bố 318/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin, thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ nộp hồ sơ tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.
Địa chỉ số: 266 Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; có trách nhiệm thực hiện việc cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, cơ quan phải trả lời cho tổ chức, cá nhân biết rõ lý do.
Bước 3: Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30’ đến 10h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 01 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: Nghị quyết Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
2 Nộp trực tuyến 01 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
3 Nộp qua bưu chính 01 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Tệp tin chứa giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức; 1 0
2 Tệp tin chứa phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và ký bằng chữ ký số. Trường hợp không có chữ ký số thì xuất trình thẻ Căn cước công dân, hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân khi làm thủ tục mở tài 13 khoản giao dịch trực tuyến, đồng thời cung cấp số điện thoại di động để bên cung cấp gửi mã xác nhận giao dịch. 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 266 Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, Thành phố Kon Tum.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng bản sao hoặc xuất bản phẩm (thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng bản sao phải được xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định số 27/2019/NĐ-CP). Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng bản sao hoặc xuất bản phẩm (thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng bản sao phải được xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định số 27/2019/NĐ-CP).
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 27/2019/NĐ-CP Nghị định 27/2019/NĐ-CP 2019-03-13
2 196/2016/TT-BTC Thông tư 196/2016/TT-BTC 2016-11-08
3 55/2018/TT-BTC Thông tư 55/2018/TT-BTC 2018-06-25
4 27/2018/QH14 Luật 27/2018/QH14 2018-06-14
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin