THỦ TỤC Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.002556.000.00.00.H34
Quyết định công bố 137/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện b) Giải quyết TTHC:
Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải có văn bản yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, ra quyết định công bố đưa công trình vào khai thác. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 3 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
2 Nộp trực tuyến 3 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
3 Nộp qua bưu chính 3 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Báo cáo thẩm định an toàn giao thông (nếu thuộc dự án phải thẩm định an toàn giao thông); 1 0 Biểu mẫu
2 Phương án tổ chức giao thông được duyệt. 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định công bố đưa công trình cao tốc vào khai thác. Quyết định công bố đưa công trình cao tốc vào khai thác.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 32/2014/NĐ-CP Về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc 2014-04-22
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin