THỦ TỤC Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.002889.000.00.00.H34
Quyết định công bố 213/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Bộ,Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện
Bước 1: Đơn vị kinh doanh, khai thác trạm dừng nghỉ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).
Bước 2: Công chức tiếp nhận quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức viết giấy hẹn;
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu và không hợp lệ thì công chức hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung;
- Trường hợp từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum chuyển hồ sơ được tiếp nhận đến Sở Giao thông vận tải thực hiện
Bước 4: Sau khi xem xét, phê duyệt hồ sơ, Sở Giao thông vận tải chuyển kết quả lại cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để giao trả kết quả cho tổ chức, doanh nghiệp.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
- Thời gian: Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).
Ghi chú: Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum thực hiện công bố đối với trạm dừng nghỉ trên các tuyến Đường tỉnh thuộc địa bàn.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định ( 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra. 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra)
2 Nộp qua bưu chính 15 Ngày Phí:

Lệ phí:
15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định ( 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra. 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra)
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Biên bản nghiệm thu xây dựng; 1 0
2 Giấy đề nghị tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác theo mẫu; 1 0 Biểu mẫu
3 Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào trạm dừng nghỉ với đường giao thông của cơ quan có thẩm quyền; 1 0
4 Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật trạm dừng nghỉ; 1 0
5 Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền; 1 0
6 Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các công trình của trạm dừng nghỉ theo mẫu; 1 0 Biểu mẫu
7 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ; 1 0
8 Quy chế quản lý khai thác do trạm dừng nghỉ ban hành 1 0

Đối tượng thực hiện Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh KonTum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 48/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ 2012-11-15 Bộ Giao thông vận tải
2 23/2008/QH12 LUẬT Giao thông đường bộ 2008-11-13 Quốc Hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã