THỦ TỤC Công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.000632.000.00.00.H34
Quyết định công bố 304/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm căn cứ tiêu chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Giáo dục nghề nghiệp lựa chọn giám đốc và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận.
Bước 2: Căn cứ hồ sơ và đề nghị của tổ chức hoặc người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 20 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2 Nộp qua bưu chính 20 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Công văn của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận. 1 0 Biểu mẫu
2 Biên bản họp của tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm. 1 0 Biểu mẫu
3 Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị công nhận giám đốc trung tâm tự khai 1 0 Biểu mẫu
4 Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận. 1 0

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp Quyết định công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 74/2014/QH13 Luật 74/2014/QH13 - Giáo dục nghề nghiệp 2014-11-27 Quốc Hội
2 48/2015/NĐ-CP Nghị định 48/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp 2015-05-15
3 57/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 57/2015/TT-BLĐTBXH - Quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp 2015-12-25 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin