THỦ TỤC Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.010595.000.00.00.H34
Quyết định công bố 685/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
Trình tự thực hiện
Bước 1: Đề xuất nhân sự giữ chức hiệu trưởng
Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường căn cứ tiêu chuẩn hiệu trưởng quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Giáo dục nghề nghiệp, lựa chọn, lập hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức họp hội đồng quản trị để đề nghị công nhận hiệu trưởng.
Bước 3: Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục
- Hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường lập hồ sơ đề nghị công nhận hiệu trưởng trường cao đăng tư thục gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Trường hợp không công nhận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Biên bản họp hội đồng quản trị đề nghị công nhận hiệu trưởng (Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). 1 0 Biểu mẫu
2 - Bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận giữ chức hiệu trưởng. 0 1
3 - Văn bản của hội đồng quản trị hoặc thành viên duy nhất sở hữu trường đề nghị công nhận hiệu trưởng (Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH). 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiThanh Hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường đặt trụ sở chính.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Quyết định công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Luật Giáo dục nghề nghiệp Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014-11-27 Quốc Hội
2 14/2021/TT-BLĐTBXH Quy định Điều lệ trường trung cấp 2021-10-21 Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC - Có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật Giáo dục nghề nghiệp, gồm: + Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã có ít nhất là 05 năm làm công tác giảng dạy hoặc tham gia quản lý giáo dục nghề nghiệp; + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; + Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp; + Có đủ sức khoẻ. - Không là cán bộ, công chức, viên chức.