THỦ TỤC Công nhận làng nghề

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.003695.000.00.00.H34
Quyết định công bố 284/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Trình tự thực hiện
Bước 1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập hồ sơ đề nghị xét công nhận làng nghề theo tiêu chí quy định của phát luật và nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm phục vụ hành chính công.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Bước 2. Bộ phận một cửa tổ chức tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
Bước 3. Bộ phận một cửa chuyển toàn bộ hồ sơ cho Chi cục phát triển nông thôn, Chi cục phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.
Bước 4. Chi cục Phát triển nông thôn có trách nhiệm tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT: Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt; tổ chức họp chọn những đối tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định phát luật và hồ sơ, dự thảo quyết định và cấp bằng công nhận làng nghề. Trường hợp xét duyệt chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định tham mưu UBND tỉnh có văn bản không chấp thuận.
Bước 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 30 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
2 Nộp qua bưu chính 30 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn. 1 0
2 Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất. 1 0
3 Văn bản bảo đảm điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định. 1 0

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - tỉnh Kon Tum,Chi cục Phát triển Nông thôn - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, Phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định, Bằng công nhận và Huy hiệu Quyết định, Bằng công nhận và Huy hiệu
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 Nghị định 52/2018/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn 2019-04-12
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin