THỦ TỤC Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.000052.000.00.00.H34
Quyết định công bố 284/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nhân có nhu cầu công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: số 70 Lê Hồng Phong, TP Kon Tum.
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện (nếu thiếu).
Bước 3. Chuyển toàn bộ hồ sơ cho Chi cục Kiểm lâm. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm thành lập Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định hồ sơ, thực hiện kiểm tra hiện trường và lập báo cáo thẩm định trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công nhận nguồn giống theo quy định; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không công nhận và nêu rõ lý do.

Bước 4. Chi cục Kiểm lâm chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để trả cho tổ chức, cá nhân.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 18 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 600000
(Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống là 600.000 đồng/01 lô giống)
2 Nộp trực tuyến 18 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 600000
(Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống là 600.000 đồng/01 lô giống)
3 Nộp qua bưu chính 18 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 600000
(Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống là 600.000 đồng/01 lô giống)
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp 1 0 Biểu mẫu
2 Báo cáo kỹ thuật về nguồn giống theo Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Chi cục Kiểm lâm - Tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Kiểm lâm - Tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp. Quyết định công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 30/2018/TT-BNNPTNT Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT 2018-11-15
2 Thông tư số 14/2018/TT-BTC Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. 2019-02-07
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin