THỦ TỤC Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.000194.000.00.00.H34
Quyết định công bố 237/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện hoặc dịch vụ công trực tuyến.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, P Quyết Thắng, Tp. Kon Tum.
nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện.- Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ
Bước 2: Cán bộ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn. Sở Công Thương thẩm định nội dung hồ sơ, trường hợp cần thiết, thẩm tra thực tế.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉnh sửa bổ sung. Trường hợp hồ chưa hợp lệ thì Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung.
Bước 3: Chuyển phòng chuyên môn xử lý, hoàn thành và trả lại hồ sơ cho Bộ phận Một cửa. Trường hợp không giải quyết thì có văn bản trả lời theo quy định và nêu rõ lý do.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoặc qua đường bưu điện..
- Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ)
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 400.000
(Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân)
Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại (khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã thuộc tỉnh):
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Tại các khu vực khác mức thu bằng 50% mức thu trên)
Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại (khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã thuộc tỉnh):
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
(Tại các khu vực khác mức thu bằng 50% mức thu trên)
Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại (khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã thuộc tỉnh):
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP 1 0 Biểu mẫu
2 Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy 1 0
3 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh 1 0
4 Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng 1 0
5 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn bao gồm 1 0

Đối tượng thực hiện Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Công Thương - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong-P Quyết Thắng -Tp. Kon Tum hoặc dịch vụ công trực tuyến
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 87/2018/NĐ-CP Nghị định 87/2018/NĐ-CP 2018-06-15
2 Thông tư số 168/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa 2016-10-26 Bộ Tài chính
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin