THỦ TỤC Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.004493.000.00.00.H34
Quyết định công bố 437/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu
chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP Kon Tum,
tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2. Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách
nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ theo thành phần hồ sơ;
yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu.
Bước 3. Chuyển toàn bộ hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực
vật; Chi cục có trách nhiệm tiếp, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy xác nhận
nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật trong thời hạn 10 ngày làm
việc. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4. Chi cục chuyển Giấy xác nhận đến Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Kon Tum để trả cho tổ chức, cá nhân.
Bước 5. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Kon Tum
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 600.000
(Phí thẩm định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật)
2 Nộp trực tuyến 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 600.000
(Phí thẩm định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật)
3 Nộp qua bưu chính 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí: 600.000
(Phí thẩm định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật)
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 - Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự). 1 0
2 - Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao). 1 0
3 - Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. 1 0
4 - Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 181/2013/NĐ-CP Nghị định 181/2013/NĐ-CP-Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng Cáo 2013-11-14
2 21/2015/TT-BNNPTNT Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT 2015-06-08
3 41/2013/QH13 Luật 41/2013/QH13 2019-08-29 Quốc Hội
4 231/2016/TT-BTC Thông tư 231/2016/TT-BTC 2016-11-11
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin