THỦ TỤC Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.002338.000.00.00.H34
Quyết định công bố 437/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Thú y
Trình tự thực hiện
Bước 1: Trước khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh nộp hồ sơ Chi cục chăn nuôi và thú y
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 2. Công chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ theo thành phần hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thiếu.
Bước 3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum tiến hành các nội dung kiểm dịch tại địa điểm đã đăng ký trong hồ sơ theo đúng trình tự, quy định hiện hành và thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính. Trong trường hợp hồ sơ hoặc nội dung trong hồ sơ không hợp lệ hoặc quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch thực tế không đảm bảo theo quy định.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả: Nhận trực tiếp tại Chi cục chăn nuôi và thú y
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp khác Phí:

Lệ phí:
Thành phần hồ sơ Không có thông tin
Đối tượng thực hiện Không có thông tin
Cơ quan thực hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Không có thông tin
Căn cứ pháp lý của TTHC Không có thông tin
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin