THỦ TỤC Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.001687.000.00.00.H34
Quyết định công bố 301/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cơ quan khác
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Trình tự thực hiện
Bước 1. Đối tượng khám sức khỏe tại các cơ sở KCB công bố đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe, trình giấy tờ tùy thân có ảnh để lấy giấy khám sức khỏe cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe).
Bước 2. Cơ sở KCB đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 2 Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015.
Bước 3. Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ.
- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 24 Giờ Phí:

Lệ phí:
(Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành)
Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: cơ sở khám sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe;
2 Nộp qua bưu chính 24 Giờ Phí:

Lệ phí:
(Nộp phí theo mức phí thu viện phí hiện hành)
Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: cơ sở khám sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe;
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Giấy khám sức khỏe theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015, có dán ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm, chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 6 tháng 1 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Các cơ sở khám chữa bệnh Trung ương và địa phương
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy khám sức khoẻ Giấy khám sức khoẻ
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 63/2012/NĐ-CP Nghị định 63/2012/NĐ-CP - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 2012-08-31
2 23/2008/QH12 Luật 23/2008/QH12 - Giao thông đường bộ 2008-11-13 Quốc Hội
3 14/2013/TT-BYT Thông tư 14/2013/TT-BYT Hướng dẫn khám sức khỏe 2013-05-06 Bộ Y tế
4 107/2012/NĐ-CP Nghị định 107/2012/NĐ-CP - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 2012-12-20
5 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT - Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khoẻ cho người lái xe 2015-08-21 Bộ Y tế
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không