THỦ TỤC Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 1.002693.000.00.00.H34
Quyết định công bố 345/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
Trình tự thực hiện
1. Gửi hồ sơ xin cấp phép: Gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh tới cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
2. Xem xét và cấp giấy phép: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan được phân cấp quản lý cây xanh cấp giấy phép theo quy định.
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 15 Ngày Phí:

Lệ phí: 0
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
2 Nộp trực tuyến 15 Ngày Phí:

Lệ phí: 0
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nộp hồ sơ tại: https://dichvucong.kontum.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen
3 Nộp qua bưu chính 15 Ngày Phí:

Lệ phí: 0
Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Có phí sử dụng dịch vụ bưu chính.
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Sơ đồ, vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển 1 0
2 Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển 1 0
3 Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển, kích thước loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị 0 0 Biểu mẫu

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Người nước ngoài
Cán bộ, công chức, viên chức
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Tổ chức nước ngoài
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Xây dựng - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Xây dựng - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công (Số 70 đường Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum)
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo; Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo;
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 50/2014/QH13 Xây dựng 2014-06-18
2 30/2009/QH12 Luật 30/2009/QH12 2009-06-17
3 64/2010/NĐ-CP Về quản lý cây xanh đô thị 2010-06-11
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC 1. Cây xanh đã chết, đã đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm; 2. Cây xanh chết do bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không bảo đảm an toàn; 3. Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.