THỦ TỤC Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương)

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Kon Tum
Mã thủ tục 2.001564.000.00.00.H34
Quyết định công bố 236/QĐ-UBND
Cấp thực hiện Cấp Tỉnh
Loại TTHC TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành
Trình tự thực hiện
Bước 1: Cơ sở in (có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm) nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng Internet.
- Địa chỉ: 70 Lê Hồng Phong, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Thời gian: Từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
Bước 2: Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và viết giấy hẹn nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp còn thiếu hướng dẫn cơ sở in chỉnh sửa, bổ sung.
- Trong thời hạn 10 (mười ngày) làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.
- Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho cơ sở in có đơn xin cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài biết.
Bước 3: Cơ sở in nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng Internet.
- Thời gian: Từ 7h30’-10h30’ và 13h30’-16h30’ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
Cách thức thực hiện
STT Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
1 Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
2 Nộp qua bưu chính 10 Ngày làm việc Phí:

Lệ phí:
10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Thành phần hồ sơ Trường hợp:
STT Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài 1 0 Biểu mẫu
2 Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in 2 0
3 Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 0 1
4 Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt 0 1
5 Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in 0 1

Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Doanh nghiệp
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Hợp tác xã
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Kon Tum,
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 70 Lê Hồng Phong, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp
Kết quả thực hiện Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Căn cứ pháp lý của TTHC
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
1 19/2012/QH13 Luật 19/2012/QH13 2012-11-20 Quốc Hội
2 195/2013/NĐ-CP Nghị định 195/2013/NĐ-CP 2013-11-21
3 01/2020/TT-BTTTT Thông tư 01/2020/TT-BTTTT 2020-02-07
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có